• front_page
  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • front_page
  รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร) กำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน)
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม)
 • front_page
  คุณศุภาภร พงษ์สิฏานนท์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3277 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณสมลักษณ์ บุณะสุวรรณ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3275 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณอรัญญา หวังวิวัฒนา (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อ 3278 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณพิชญ์จิรา ชัยพฤกษาทรัพย์ (บุคลากรชำนาญการ สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3272 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณบุษบา นิธิอนันต์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณศิวาลัย งามพักตร์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3009 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกอบกุล ประไพ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณอานันตยา อุ่นทวง (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3008 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณนิสากร สีนวลแตง (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3278 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณปัทมา สังไวย (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3273 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณหทัยรัตน์ ขาวเน (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3271 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณณิชมนกานต์ ตลับทิพย์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3274, 3164 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณณัชชารินทร์ ภู่เจริญ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกาญจนา ชัยนุช (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3276 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน


         –   กำหนดการและแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


               ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อประกันสุขภาพกลุ่ม เอ็ม บี เค ไลฟ์ 

 • สาย HOTLINE CLAIM เบอร์ 098-267-0093 (กรณีฉุกเฉิน)
 • สาย Marketing  ติดต่อคุณณัฐวุฒิ อำนวยผล  เบอร์โทร 093-576-2487   และคุณสีหราช สีลาแสงสาย  เบอร์โทร 089-449-6886   

*************************************************************

ปฏิทิน

September 2018
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ปฏิทิน

September 2018
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

new


ข่าวสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

***อ้างตามประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอเรียนแจ้งผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน ได้ทางเว็ปไซต์ ของสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้  http://acad.kmitl.ac.th/

ด้วยความเคารพ  I LOVE KMITL

 

หน่วยงานภายในสถาบัน

Back to Top