อบรมจัดทำสมรรถนะบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

DSC_0671