ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ สังกัดส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สนอ. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

เอกสารประกาศแนบท้ายนี้