ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะการบริหารและจัดการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2559

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะการบริหารและจัดการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2559