ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายวิชาการ/ ประกาศผลการคัดเลือก

banner_newLife2

newประกาศสถาบัน เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


 


           ***  ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน


       ***ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน


ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ / ประกาศผลการตัดเลือก

 

ข่าวด่วน

Back to Top