แบบฟอร์มต่างๆ

ตราสถาบัน

แบบประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ,เพิ่มเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน, เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำปี

เอกสารสำหรับข้าราชการ  (เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1  (เม.ย.)                                                      

  •  เอกสารสำหรับข้าราชการ   (เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2  (ต.ค.)

   —————————————————————————————————–

———————————————————————————————————

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างฯ , การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ, การเปลี่ยนตำแหน่ง, การขอเพิ่มวุฒิ ,ปรับวุฒิการศึกษา

Back to Top