ภาพกิจกรรม
             
ภาพกิจกรรม    
ขอเชิญร่วมสัมมนาบริหารเงินง่าย ๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน วิทยากรโดย คุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. สนใจลงทะเบียนติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เบอร์ 3842
1 photos
ประชุมโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลผ่านการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี
6 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดแสดงความยินดี คุณฉัตรชัย คำภาพรพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ***ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
4 photos
พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
6 photos
ประชุุมรับฟังแนวทางการพัฒนาสถาบันและทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 photos
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.(สัญจร) ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมชงโค สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
9 photos
โครงการอบรมในวันที่ 25-27 กันยายน 2558 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Team Synergy I LOVE KMITL (
30 photos
วันที่ 22 กันยายน 2558 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรในสังกัด ไป SURVEY เพื่อเตรียมความพร้อมกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Synergy: I LOVE KMITL (รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่าและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานมีบุ๊คส์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558
11 photos
ประชุมคณะทำงานกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
5 photos
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ทำความดีเพื่อสถาบันจนทำให้สถาบันมีชื่อเสียง เจริญรุ่งเรืองมากขนาดนี้ค่ะ
21 photos
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย
11 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดแสดงความยินดี น้องแอน ณัชชารินทร์ ภู่เจริญ นักบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 29 ส.ค. 2558 ***ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
5 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 27 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
2 photos
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 14 ราย
12 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณกรองกาญจน์ สวัสดิ์วีรพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการคลัง ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 25 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
5 photos
ประชุมหารือการดำเนินการระบบประเมินบุุคลากรสายวิชาการ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
6 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดให้แก่ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 22 ส.ค.58 ***ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ
6 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดให้แก่ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 8 ส.ค.58 ***ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ
5 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดร.อำนาจ ขาวเน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 6 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
8 photos
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ถอดรหัส Big 5 Personality เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
14 photos
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาบริการอย่างเหนือชั้น ด้วยพลังทีมประสิทธิภาพ" (Service Excellence Team) เพื่อสำรวจและเสริมสร้างการบริการที่น่าประทับใจด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
48 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดี/ ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยแบบอาคารสูงประชุมหารือกับคณะกรรมการบ้านพักอาคารสูงเกี่ยวกับการบริหารปรับปรุงบ้านพักฯ และไปตรวจบริเวณโดยรอบและภายในบ้านพักอาศัยฯและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขการซ่อมแซมท่อน้ำประปาของบ้านพัก ทั้งนี้ ได้ไปเยี่ยมชมบ้านพักอาศัยของบุคลากรหลังใหม่ด้วย
4 photos
ประชุมคกก.ดำเนินงานส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 703 อาคารกรมหลวงฯสนอ. โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในที่ประชุมฯ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน และผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม ผู้บริหารกำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.เข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน ตามนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธิ์ บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ ในครั้งนี้
9 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มอบหมอนเยี่ยมผู้ป่วย ให้แก่ ผศ.กาญจนา คำนึงกิจ วันที่ 21 ก.ค. 2558 ***ขอให้ท่านหายไวไว สุขภาพแข็งแรงนะคะ ( I Love KMITL ) ***
1 photos
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย
7 photos
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานวิศวะ’58 Engineering changes the world 2558 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2558
12 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 16 ก.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
1 photos
สจล. ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมี ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีและประธานคณะอนุกรรมการบริหารกิจการองค์กรเป็นประธานการจัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(CG) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ จารึก ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และคุณภาวนา ปทุมต์ตรังษี หัวหน้าทีมสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มาบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ค.58
21 photos
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คลอดบุตรชาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
2 photos
สจล.ยินดีต้อนรับบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี และบาทหลวงยอเซฟ อภิสิทธิ์ กฤษราสัมณ์ ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 6 ก.ค.2558
11 photos
เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 สจล.จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดี สจล. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตรในครั้งนี้
16 photos
สทบ. สจล. ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ท่านรศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และท่าน ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในวันเกิดวันที่ 1 ก.ค. 2558 โดยมีท่านอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL )
2 photos
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 27 ราย >>>
29 photos
KMITL Health Care >>> สายด่วน 24 ชม. <<< 094-871-8899 >>>เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกท่านในกรณีที่มีการเจ็บป่วยและต้องการใช้บริการประกันกลุ่ม
2 photos
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
7 photos
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักงานอธิการบดีศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี KWIT
17 photos
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ บอกเล่าเรื่องราวดีดี พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร สจล.
17 photos
ภาพงานกินเลี้ยงปีใหม่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และงานกีฬาสีสถาบันประจำปี 2556
27 photos

   

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114