กิจกรรมทั่วไป
 
กิจกรรมทั่วไป    
บริษัทไทยซัมซุง จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คู่สมรสและบุตร ให้แก่บุคลากรที่สถานภาพพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างรายเดือน โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 22-25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. (ผู้ใดสนใจขอเชิญที่ห้อง One stop Service (ช้น 1) นะคะ
7 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และบุคลากรส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมงานทำบุญวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในวันที่ 21 กันยายน 2558
15 photos
เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.58 >>ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา อมราสิงห์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร