หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบท้าย