หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ตั่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ตั่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์มาด้วยพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ