หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ 
 

ด้วย สถาบันเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ