หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง Navigating Your Career 
 

ด้วยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง Navigating Your Career สำหรับพนักงานสถาบันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน) จำนวน 350 คน ในวันอังคารที่ 20 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-10.30 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ