หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนาโนฯ จำนวน 1 อัตรา 
 

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนาโนฯ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2557
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ