หัวข้อข่าว : การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2558 
 

ตามที่สถาบัน ได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2558 โดยคัดเลือกจัดทำการประกันภัยดังกล่าวกับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผลความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.01 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. สถาบันฯ จึงขอแจ้งให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารการทำอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2558