หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 519 และอัตราเลขที่ 700 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 519 และอัตราเลขที่ 700 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขัอมูล

ดาวโหลดเอกสาร : - ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสถาบัน