หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณืในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณืในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ