หัวข้อข่าว : อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Team Synergy : I LOVE KMITL ("รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่าและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ 21") ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา 
 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Team Synergy : I LOVE KMITL ("รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่าและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ 21") ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ