หัวข้อข่าว : การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559 
 

ตามที่ สจล.ได้มีสวัสดิการสำหรับทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ให้กับพนักงานสถาบัน (คู่สมรส-บุตร จำนวน ไม่เกิน 2 คน) พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (สำหรับผู้ป่วนใน) ซึ่งจะสิ้นสุดกรมธรรม์ในวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น ในปีงบประมาณ 2559 สจล.ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยมีตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองตามเอกสารแนบมาด้วยนี้

ดาวโหลดเอกสาร : -
                               - เอกสารแนบ