หัวข้อข่าว : ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558  
 

ด้วยสถาบัน ฯ ขอขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี อัตราเลขที่ 906 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ดาวโหลดเอกสาร :