หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้ 
 

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ