:: ข่าวรับสมัครงาน ::
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้ 2015-11-30
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 2015-11-19
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 2015-11-02
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ตั่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 2015-10-12
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 2015-09-18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณืในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 2015-09-07
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 702 2015-08-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 2015-08-19
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (จำนวน 3 ตำแหน่ง) ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 2015-07-18
10  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 519 และอัตราเลขที่ 700 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 2015-07-10
11  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนาโนฯ จำนวน 1 อัตรา 2014-11-20
12  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ 2013-09-09
13  ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ 2013-07-05
14  ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันเงินรายได้จำนวน 1 อัตรา 2013-06-28
15  ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ 2013-06-10
16  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2013-05-10
17  ประกาศรับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2556 2013-04-10
18  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2013-03-05
19  ประกาศกำหนดการ / หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/ใบสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสนับสนันวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 2012-11-29
 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114