ติดต่อเรา

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 5)

  • อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  •        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  •        เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวง/เขตลาดกระบัง
  •        กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
  • โทรศัพท์ 02329-8112-3

ที่ตั้ง