การชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร

 • - ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

  โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เลขที่บัญชี 088-2-11066-5

 • - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 300 บาท
 • - ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้แจ้งการชำระเงินได้ที่ แจ้งการชำระเงิน